Sertifisering

KVALITETSSIKRING

For å imøtekomme selskapets utviklingsbehov, for å sikre produktytelse, pålitelig kvalitet, kundetilfredshet, er kvalitetsavdelingen utstyrt med Tysklands Fischer beleggtykkelsesmåler FISCHER, USA OGP bildemåleinstrument og annet avansert testutstyr, og etablerte et lydkvalitet.Ledelsesplattformen danner et allsidig kvalitetskontrollsystem med kvalitet som sentrum som IQC, måling og CQE, og implementerer effektiv overvåking av hele prosessen med produktrealisering i strengt samsvar med kravene i ISO9001 kvalitetssystem og IATF16949 kvalitetsstyringssystem sertifisering.

Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om